Szakmai életrajz

dr. Biczó László

DR. BICZÓ LÁSZLÓ ÜGYVÉD

Született: 1977. október 18-án Miskolcon
Nyelvismeret: angol (felsőfok), német (középfok)
Tisztségek: Magyar Muaythai Sportági Országos Szakszövetség (Hungarian Muaythai Federation) - felügyelő bizottság elnöke

Tanulmányok

Középiskola

Pannonhalmi Bencés Gimnázium, 1992 - 1997 érettségi eredménye: jeles
Stiftsgymnasium Melk, / Ausztria 1995/1996-os tanév, két félév, ösztöndíj, (Melki Bencés Gimnázium)

Egyetemi évek

Miskolci Egyetem ÁJK, 1997 – 2002, diploma minősítése: summa cum laude
Köztársasági ösztöndíj (III. és IV. évfolyam)
Demonstrátor (Jogelmélet és Jogszociológia Tanszék, II. évfolyamtól (Tszkv. dr. Szabó Miklós)
OTDK, 2001.:

 • Országos I. díj (Fehérgalléros bűncselekmények)
 • Legjobb opponensi díj polgári eljárásjog és büntető eljárásjog szekciókban is
Legfőbb Ügyészség Kozma Sándor pályázat, 2002.: II. helyezett felnőtt kategóriában (Gazdasági bűncselekmények/Bennfentes értékpapír kereskedelem témában) Láthatatlan Kollégium: gazdasági bűncselekmények kutatása ,III., IV., V. évfolyam
Külföldi tanulmányút 2002 nyarán, másfél hónap: USA, Colorado Állam,
 • County Court Denver (Denver Tartományi Bíróság) / Colorado Federal Court (Colorado Szövetségi Bíróság, bíró: John P. Matsch) Court of Appeal ( Fellebviteli Bíróság (bíró: Joseph E. Mayer III )
 • District Arrorneys Office (Kerületi Ügyészség) vezető: Eric Perryman DA
 • SEC (Securities and Exchange Comission) / Szövetségi Értékpapír és Tőzsde felügyelet
 • Ed Kahn, Law Office, Denver (Ed Kahn Ügyvédi Iroda)

dr. Biczó László

Szakmai életút

Doktorandusz 2002. május – 2002. november 1 -ig (Miskolci Egyetem, Civilisztikai Intézet Kereskedelmi Jogi Tanszék (tszkv.: Prof.Iuris habilis dr. Miskolczi Bodnár Péter)

Ügyvédjelölt (Z.Tóth Katalin Ügyvédi Iroda 2002. májustól)

Külföldi tanulmányút (Németország, Berlin, ösztöndíj (Erasmus), 2002. szeptember, október, november hónap, FHWT Fachhochscule für Wirtschaft und Technik – gazdasági jogi, és gazdasági büntetőjogi kutatások).

Bírósági fogalmazó a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróságon 2002. novembertől, majd elnöki fogalmazó

 • Phd tanulmányok
 • megbízott oktatóként,vizsgáztatóként Miskolci Egyetem, Polgári Eljárásjogi Tanszék
 • Szakvizsga kitűnő eredménnyel,

Bírósági titkár a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróságon 2006. májusától, dr. Csillám Katalin elnökhelyettes mellé beosztva), majd áthelyezéssel a Szentendrei Városi Bíróságon 2007. november étől

Bíró a Szentendrei Városi Bíróságon, büntető ügyszak, vegyes referáda, 2008. január hó 1. napjától
 • Alkotmánybírósági indítványok bíróként (önkényuralmi jelkép használatának vétsége Btk. tényállás rész megsemmisítése iránt, 2009., A bírói hivatalbóli bizonyítás tilalma, 2011., Az ügyészi vádmódosítás korlátlanságának alkotmányellenessége, 2012., A hatályon kívül helyezéssel szembeni jogorvoslati jogosultság hiányának alkotmányellenessége, 2013., A bírói mentesítés alkotmányellenessége a felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek vonatkozásában (2015.) /- utóbbi a 8/2015. (IV.17.) Ab határozat révén az indítványnak megfelelő törvénymódosításhoz vezetett/

 • Alkotmánybírósági indítvány (a bírói hivatalból bizonyítás - „hivatalból való tényállás felderítési kötelezettség” alkotmányellenességének megállapítása iránt, 2012.) ; Alkotmánybírósági indítvány (a közvádló vádmódosításának korlátlansága alkotmányellenességének megállapítása iránt, a törvényes vád témakörében 2012.) ; Alkotmánybírósági indítvány (a hatályon kívül helyezéssel szembeni jogorvoslati jogosultság hiányának alkotmányellenessége, 2013.) ; Alkotmánybírósági indítvány (a bírói mentesítés alkotmányellenessége a felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek vonatkozásában (2014.) /- utóbbi a 8/2015. (IV.17.) Ab határozat révén az indítványnak megfelelő törvénymódosításhoz vezetett/) ; Alkotmánybírósági indítvány (a védelemhez való jog alkotmányellenessége, sérülése a nyomozati szakban, 2015.)

Bírói áthelyezés a Pesti Központi Kerületi Bíróságra, büntető ügyszak, vegyes referáda, 2011. április hó 15. napjától – 2015. december hó 31.-ig
 • USA, FBI Akadémia, (ILEA Budapest), angol nyelvű amerikai büntetőjogi képzés, amerikai büntetőbírák közreműködésével, Workshop on Adjudicating Environmental Cases FBI Akadémia (ILEA) – 2011. október hó 04.- és 06 között. – igazolás mellékelve
 • Fogalmazói Instruktor (dr. Kiss Tamás fogalmazó beosztásával, jelenleg Főváosi Törvényszék, bíró) 2011. év
 • „Leghatékonyabb bírói tanács” címben részesítés a Csoport vezetése által (2011. december 12.)
 • A B.III. Csoporton belül kísérleti jelleggel felállított „Team” vezetése, a működés elemzése – ezen belül külön megbízás alapján dr. Repkényi Zsuzsanna bírósági titkár kezdő bírói referáda intézésére felkészítése 2011. ősz)
 • Előadás dr. Somogyi Gábor kúriai bíróval a Pesti Központi Kerületi Bíróság büntető ügyszakos bírái részére, a bíró hivatalból bizonyítása alkotmányellenessége, illetve a törvényes vád problematikája körében, (2012)

Alkalmazott ügyvéd, Dr. Novák Péter Ügyvéd Irodája 2016. január hó 1. napjától

Ügyvéd, Dr. Biczó László Ügyvéd Irodája 2017. január 1. napjától

Oktatói tevékenység

USA, New Hampshire University meghívott előadó (2016. május)

 • Összehasonlító büntetőeljárási kurzusvezetés és perszimuláció (tsz.vez.: prof. Charles Putnam)
 • Európai és magyar közjog (tsz.vez.: prof. Susan Sikkelagis)

ELTE „Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék, oktató/előadó/szemináriumvezető: „Büntető eljárásjog, Elsőfokú büntetőbírói gyakorlat, Emberi Jogok, Alapjogok témakörben (2014-2017)

ELTE Jogszociológia Tanszék, meghívott előadó „Büntető jogesetek komplex elemzése” című kurzus (2011/12. tanév őszi félév)

Miskolci Egyetem, Polgári Eljárásjogi Tanszék 2006/2007, és 2005/2006-os tanévekben /nappali/levelező jogászképzés, igazságügyi ügyintézőképzés (oktatás, vizsgáztatás)

Bűnügyi Szakértő és Kutató Intézet, meghívott előadó „A szakértői bizonyítás a büntetőeljárásban” (2013)

Fóti Szabad Waldorf Gimnázium, Állampolgári ismeretek, és Büntetőjogi alapismeretek középiskolásoknak (2008 – 2010.)

Publikációk

Doktoranduszok Fóruma, 2003. november hó 06. „Kinek a keresete?” 52.- 60. oldal (polgári eljárásjogi témában)

Miskolc Egyetem Állam és Jogtudományi Kar, Tomus 1. Fasiculus 1. A Tőkepiac Pestise: A bennfentes értékpapír-kereskelem (Önálló kötet, Bíbor Kiadó, Miskoc, 2003. 70 oldal (átfogó elemzés)

Népszabadság, 2010. február hó 12., A „távol”-ságot, mint üveggolyót megkapod? (Gondolatok a büntetőeljárási törvény módosításáról) 14. oldal

Doktoranduszok Fóruma, 2002. november 06. A bennfentes értékpapír kereskedelem – büntetőjogi aspektus -50.- 58.oldal

FUNDAMENTUM emberi jogi folyóirat: „Az alkotmányvédelem bírósági arculatának barázdái közt”, 2016. december

Publikációk

dr. Biczó László

Doktoranduszok Fóruma, 2003. november hó 06. „Kinek a keresete?” 52.- 60. oldal (polgári eljárásjogi témában)

Miskolc Egyetem Állam és Jogtudományi Kar, Tomus 1. Fasiculus 1. A Tőkepiac Pestise: A bennfentes értékpapír-kereskelem (Önálló kötet, Bíbor Kiadó, Miskoc, 2003. 70 oldal (átfogó elemzés)

Népszabadság, 2010. február hó 12., A „távol”-ságot, mint üveggolyót megkapod? (Gondolatok a büntetőeljárási törvény módosításáról) 14. oldal

Doktoranduszok Fóruma, 2002. november 06. A bennfentes értékpapír kereskedelem – büntetőjogi aspektus -50.- 58.oldal

FUNDAMENTUM emberi jogi folyóirat: „Az alkotmányvédelem bírósági arculatának barázdái közt”, 2016. december

Munkatársak

Irodavezető: Baran-Pócsik Éva

dr. Biczó László ügyvéd - Irodavezető: Baran-Pócsik Éva

Igazságügyi ügyintéző: Kenessey Tamás

dr. Biczó László ügyvéd - Igazságügyi ügyintéző: Kenessey Tamás

Iroda

dr. Biczó László ügyvéd iroda dr. Biczó László ügyvéd iroda dr. Biczó László ügyvéd iroda dr. Biczó László ügyvéd iroda dr. Biczó László ügyvéd iroda dr. Biczó László ügyvéd iroda

Curriculum vitae

dr. Biczó László

LÁSZLÓ BICZÓ, DR. Attorney at Law

Personal information
Date and place of birth: 10/18/1977, Miskolc, Hungary
Married, father of one child (Dalma Biczó, 2017)
Language proficiency: english (advanced) german (intermediate)

Education

Benedictine Grammar School in Pannonhalma (Pannonhalma, Hungary) 1992 – 1997
Matriculated with straight A results
Stiftsgymnasium Melk (Melk, Austria) 1995 – 1996
Scholarship for two semesters

University of Miskolc, Faculty of Law (Miskolc, Hungary) 1997 – 2002
Governmental scholarship for excellent study results in 3rd and 4th academic years
Professor's assistant in the Department of Legal Sociology
1st prize in the national yearly scientific competition of university students in the subject of financial crimes
Capital Prosecution Office, Sándor Kozma Competition (2002) 2nd prize in adult category
Member of the Invisible College in 3rd, 4th, 5th academic years

Research trip in Colorado, USA (summer, 2002):
visiting the Denver County Court, the Colorado Federal Court (with judge John P. Match), the Court of Appeal (with judge Joseph E. Mayer III), the District Attorney's Office (with Eric Perryman DA), the Securities and Exchange Comission and a law office (as Edwin S. Kahn’s guest)

Research trip in Berlin, Germany (September, 2002 – November, 2002)
at FHWT Fachhochschule für Wirtschaft und Technik

Classification of diploma: summa cum laude (June, 2002)

dr. Biczó László

Professional experience

PhD student at UM Faculty of Law, Department of Trade Law (May, 2002 – November, 2002) Later at the Eötvös Loránd Science University (ELTE), Faculty of Law, Department of Criminal Procedure. Thesis:„The right for a fair trial in the Hungarian criminal procedure, with regard to the American and European legal development” (September, 2013 – present)

Trainee lawyer at Katalin Z. Tóth Law Office (May, 2002 – November, 2002)

Trainee Judge at the Miskolc County Court (November, 2002 – May, 2006)
• Following the three-year traineeship period, passed the exam of legal profession (Hungarian Bar Exam) with excellent results.

Junior Judge at the Miskolc County Court (May, 2006 – December, 2007) assisting the President of the County Court

Judge at the Szentendre Local Court (January, 2008 – April, 2011) then transference to the Central District Court of Pest (April, 2011 – January, 2016)
• adjudication of criminal cases
• also appointed for the adjudication of juvenile cases and financial crime cases

Attorney at law
• both civil and criminal cases
• employed by attorney dr. Péter Novák in 2016
• solo practicioner since January, 2017

Skills

Teaching experience

 • guest lecturer at the University of New Hampshire (May, 2016, comparison of Hungarian and US criminal procedure)
 • teacher at the University of Miskolc, Department of Civil procedure (as a PHD student)
 • guest speaker in the class „Analysis of criminal cases” at Eötvös Loránd Tudományegyetem, Department of Legal Sociology
 • guest speaker in the class „Basic criminal knowledge” at Waldorf Liberal High School in Fót,
 • instructing trainee judges and also beginner judges at the Central Disctrict Court of Pest
 • assistant professor, university instructor, Phd researcher at the Eötvös Lorand University (ELTE),Department of Criminal Procedure and Sentence Execution, (Prof.dr.Peter Hack)

Lectures

 • „Lawful Accusation in the Hungarian criminal procedure” at the Central District Court of Pest (November, 2012) for all first instance criminal judges of the court.
 • „The role of forensic experts in the criminal procedure” at the Hungarian Institute for Forensic Sciences (2013)
 • Hungarian Criminal Procedure, Justice System, Constitutional Issues, Fair Trial (workshops and seminars for university students at least 2 groups/semester every year at the ELTE, Eötvös Lorand University, Department of Criminal Procedure and Sentence Execution, (Prof.dr.Peter Hack)

Publications

 • „Who's claim?” published in Forum for Graduate Students (November, 2003)
 • „Plague of the Capital Market: insider trading” published in the annual paper of the University of Miskolc (2003)
 • „Thoughts on the current amendments of the Act of Criminal Proceedings” published in the tabloid Népszabadság (February, 2010)
 • Judges' Motion for the Constitutional Court of Hungary in three different subjects:
  Motion for the abolition of the crime of use of autocratic symbols in the Hungarian Penal Code (2009)
  Motion for the abolition of the procedural obligation of a judge to clarify the facts of a criminal case (2012)
  Motion for determining the absolute right of a prosecutor for the modification of accusation throughout the entire criminal procedure anti-constitutional (2012)

Kapcsolat

Cím és elérhetőség

Cím: 1027, Budapest, Margit krt. 3. II.em. 10. ajtó

E-Mail: drbiczo.iroda@gmail.com

Telefonszám: 06 (36) 1 - 614 - 0261

Faxszám: 06 (36) 1- 614 - 0273

Adószám: 53720939-2-41

Kamarai nyilvántartási szám: KASZ 360 723 84Sikeres kapcsolatfelvétel

Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk!

Kollégánk hamarosan felkeresi megadott elérhetőségei valamelyikén.

dr. Biczó László ügyvéd